Nowe kierunki na horyzoncie!

Jak co roku, Uczelnia PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu planuje rozszerzenie oferty kształcenia o nowe kierunki studiów i specjalności.

W roku akademickim 2017/2018 w ofercie dydaktycznej, poza kierunkiem Bezpieczeństwo wewnętrzne – planowane są kolejne dwa nowe kierunki studiów:

Dietetyka – studia licencjackie,

specjalności:

Poradnictwo dietetyczne

Żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Pedagogika – studia magisterskie

specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunki zostaną uruchomione po otrzymaniu zgody MNiSW na ich prowadzenie.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: