Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Wychowanie patriotyczne Polaków – tradycja i współczesność

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w murach Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcim iu odbędzie się konferencja naukowa pt. „WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POLAKÓW – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”. To pierwsza tego typu sesja w naszej Uczelni, na której podjęty zostanie temat wychowania patriotycznego w jego szerokim spektrum. Jaki jest zasadniczy cel konferencji?

Zamierzeniem organizatorów jest podjęcie tematu patriotyzmu w celu ukazania genezy, istoty, skutków i szczegółowego zdefiniowania pojęcia patriotyzmu w odniesieniu do jego pierwotnego charakteru. Wobec zjawisk globalizacji istotnego znaczenia nabiera wychowanie patriotyczne. Pojęcie patriotyzmu stale ewoluuje. W zalewie kultury masowej, jak również standaryzacji wzorców patriotyzm jest warunkiem budowania postawy odpowiedzialności za naród i państwo oraz warunkiem troski o kulturę narodową i jej rozwój. Czy obywatelska powinność – budowanie dumy narodowej i poczucia godności osobistej w oparciu o przeszłość, tradycje stało się anachronizmem?

Na skróty

Partnerzy Uczelni: