III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji

29103446_1839546756108807_8636272951206871040_n

Stowarzyszenie na rzecz Współczesnej Edukacji przy Tureckim Uniwersytecie w Mugli oraz Rektor PWSZ im rtm. Witolda Pileckiego – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapraszają na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka.
Kongres odbędzie się w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w terminie od 5 do 8 lipca 2018r.
Językami wykładowymi prelekcji i odczytów w czasie trwania Kongresu będą języki: angielski, niemiecki, turecki, rosyjski oraz polski.
Tematyka prelekcji może nawiązywać ogólnie do nowatorskich kierunków w procesie nauczania i poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz prawami człowieka.
Po zakończeniu Kongresu Komitet Organizacyjny dokona wstępnej selekcji treści wykładów i referatów, które zostaną poprzedzone słowem wstępnym autorów i opublikowane w formie książkowej lub ukażą się jako artykuły w różnych czasopismach.

Bliższe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: http://www.ceadder.org/
Terminy związane z organizacją Kongresu:
a. 19 lutego 2018 – termin nadsyłania tematu i zarysu prelekcji;
b. 25 lutego 2018r. – opublikowanie listy prelegentów;
c. 30 marca 2018r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Kongresie.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących innych kwestii zachęcamy do kontaktu pod adresem [email protected]
W czasie trwania Kongresu będzie możliwość zwiedzania Obozu Koncentracyjnego Auschwitz/Birkenau. Komitet Organizacyjny i Władze uczelni zachęcają również do wzięcia udziału w programie dodatkowym.

Na skróty

Partnerzy Uczelni: