II Międzynarodowa Konferencja Geopolityczna: „O ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ RAD”: IDEOLOGIA I GEOPOLITYKA RADZIECKA WOBEC PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH (1917-1991)

PROGRAM KONFERENCJI Geopolitycznej-1

 

Na skróty

Partnerzy Uczelni: