Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Instytut Nauk Humanistycznych
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

serdecznie zaprasza na VI Konferencję metodyczną na temat:

 

O nowy kształt edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

która odbędzie się 11 maja br. w sali 211 Collegium Primum, (I piętro) PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Konferencja poświęcona jest aktualnym problemom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dotyczy takich kwestii jak nauka programowania w klasach młodszych oraz wczesna diagnoza dziecka, będąca warunkiem jego adaptacji i gotowości szkolnej, co w dalszej perspektywie przekłada się na sukces dziecka w nauce. Podjęte problemy są szczególne istotne wobec toczącej się reformy i niestannego poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań, służących podnoszeniu jakości, atrakcyjności i skuteczności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Zgodnie z tradycją konferencji proponujemy Uczestnikom udział w warsztatach tematycznych. W tym roku dodatkowo każdy zainteresowany może uczestniczyć w dwóch dowolnie wybranych warsztatach, ponieważ są one prowadzone w dwóch turach (I – 16.00-17.00; II – 17.15-18.15.)

 

LINK DO REJESTRACJI

 

Program konferencji obejmuje obrady plenarne i warsztaty tematyczne:

14.00 – 14.15
Otwarcie konferencji

14.15 – 14.40
Klocki Edumatrix – innowacje w programowaniu – mgr Katarzyna Okroshko

14.40 – 15.00
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a problemy z zachowaniem i koncentracją
lic. Stanisława Janik (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta bilateralny)

15.00 – 15.20
Odruchy prymitywne a specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych
lic. Ilona Bartoszek (pedagog, terapeuta bilateralny)

15.20 – 15.30
Zakończenie obrad plenarnych

15.30 – 15.55 Przerwa kawowa

Nowością tegorocznej konferencji jest możliwość uczestniczenia w dwóch różnych warsztatach tematycznych, albowiem odbywają się one w dwóch turach: I: 16.00 – 17.00; II: 17.15 – 18.15.

Warsztaty tematyczne I tura; 16.00 – 17.00

I. Jak uczyć programowania w edukacji wczesnoszkolnej wykorzystując klocki Edumatrix? – mgr Katarzyna Okroshko – SALA 025 CsH

II. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a problemy z zachowaniem i koncentracją – lic. Stanisława Janik (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta bilateralny) – SALA 216 CP

III. Odruchy prymitywne a specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych – lic. Ilona Bartoszek (pedagog, terapeuta bilateralny) – SALA 101 CsH

IV. Motywujące początki oraz wartościowe zakończenia, czyli pomysły na zwiększenie efektywności pracy w kształceniu zintegrowanym – mgr Bogusława Cholewa-Gałuszka (pedagog, nauczyciel akademicki, praktyk w zakresie edukacji wczesnoszkolnej) – SALA 302 CsH

V. Dziecięce muzykowanie – wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach muzycznych – mgr Małgorzata Konarzewska (nauczyciel akademicki, muzyk, specjalistka w zakresie nauczania muzyki w przedszkolu iw klasach młodszych) – SALA 007 CP

Warsztaty tematyczne II tura: 17.15 – 18.15.

I. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a problemy z zachowaniem i koncentracją – lic. Stanisława Janik (pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta bilateralny) – SALA 216 CP

II. Odruchy prymitywne a specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych – lic. Ilona Bartoszek (pedagog, terapeuta bilateralny) – SALA 101 CsH

III. Wykorzystanie metody kruszenia do rozwiązywania zadań tekstowych w edukacji matematycznej dzieci młodszych – mgr Bogusława Cholewa-Gałuszka (pedagog, nauczyciel akademicki, praktyk w zakresie edukacji wczesnoszkolnej) – SALA 302 CsH

IV. Dziecięce muzykowanie – wykorzystanie instrumentów perkusyjnych na zajęciach muzycznych – mgr Małgorzata Konarzewska (nauczyciel akademicki, muzyk, specjalistka w zakresie nauczania muzyki w przedszkolu iw klasach młodszych) – SALA 007 CP

Prosimy o zgłaszanie się na konferencję i poszczególne warsztaty do dnia 08.05.2018 (link na stronie głównej PWSZ). Opłata za udział w konferencji i w warsztatach wynosi 35 zł. Należy ją wpłacić na konto:
BZ WBK 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938
z dopiskiem: O nowy kształt edukacji

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymują (przy rejestracji i po okazaniu dowodu wpłaty) zaświadczenia potwierdzające czynny udział w naszym metodycznym przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszamy – organizatorzy


Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, wykładowców oraz pracowników.

plan obchodów 3 maja


12.05.2018 godz. 10:00 „Czy kontynenty się poruszają?”
(grupa wiekowa 10-12 lat) – wykład dr Agaty Jurkowskiej
(Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)

12.05.2018 godz. 11:30 „Najdziwniejsze potwory na Ziemi”
(grupa wiekowa 6-9 lat) – wykład dr Agaty Jurkowskiej
(Uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)


25 maja 2018 r. na Oświęcimskim Rynku odbędą się Juwenalia naszej Uczelni. Szczegółowe informacje oraz program zostanie podany wkrótce.

Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.facebook.com/juwenaliaoswiecimskie/


Instytut Pielęgniarstwa PWSZ w Oświęcimiu oraz terenowy oddział PTP zapraszają na konferencję naukową:

Ewolucja pielęgniarstwa w XXI wieku – wyzwania, potrzeby, zagrożenia.

Człowiek – Zdrowie – Integracja

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 maja 2018 r. w Auli im. Kazimierza Piechowskiego.

Tematyka:

Dynamiczny rozwój zawodowy.

Kompetencje.

Wizerunek pielęgniarki – prestiż zawodu.

Sytuacje kryzysowe i zagrożenia w pielęgniarstwie.

Konferencja poświęcona będzie tematyce dynamicznego rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa, aktualnie pojawiających się problemów w organizacji i zarządzaniu, a także profilaktyce przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w zawodzie pielęgniarskim.  

Przedmiot rozważań zostanie skonfrontowany z obecnym trendem zwiększania kompetencji pielęgniarskich, jak również nowelizacją prawa w obrębie zawodu oraz modyfikacją programów kształcenia przed i podyplomowego. 

Konferencja będzie miała charakter naukowo – szkoleniowy. W pierwszym dniu konferencji odbędą się 2 moduły prelekcyjne, w drugim dniu przewidziano warsztaty szkoleniowe.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na aktualne potrzeby społeczne kierowane wobec pielęgniarstwa, czy obawy, oczekiwania samych pielęgniarek w stosunku do aktualnych rozwiązań organizacyjnych, w płaszczyźnie teorii oraz praktyki. Wskazanie zmian w kreowaniu wizerunku zawodowego, promocja nowoczesnej metodyki kształcenia i  promowaniu działań przeciwdziałających przemocy w miejscu pracy pielęgniarki.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji, poprzez wysłanie wypełnionych druków rejestracyjnych drogą mailową: [email protected]

Odczyty – Publikacje

Komitet organizacyjny przyjmuje propozycje wystąpień do 06.04.2018 roku.
na adres:
[email protected]


29103446_1839546756108807_8636272951206871040_n

Stowarzyszenie na rzecz Współczesnej Edukacji przy Tureckim Uniwersytecie w Mugli oraz Rektor PWSZ im rtm. Witolda Pileckiego – prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapraszają na III Międzynarodowy Kongres Współczesnej Edukacji w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka.
Kongres odbędzie się w PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu w terminie od 5 do 8 lipca 2018r.
Językami wykładowymi prelekcji i odczytów w czasie trwania Kongresu będą języki: angielski, niemiecki, turecki, rosyjski oraz polski.
Tematyka prelekcji może nawiązywać ogólnie do nowatorskich kierunków w procesie nauczania i poruszać zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz prawami człowieka.
Po zakończeniu Kongresu Komitet Organizacyjny dokona wstępnej selekcji treści wykładów i referatów, które zostaną poprzedzone słowem wstępnym autorów i opublikowane w formie książkowej lub ukażą się jako artykuły w różnych czasopismach.

Bliższe informacje na temat Kongresu znajdą Państwo na stronie: http://www.ceadder.org/
Terminy związane z organizacją Kongresu:
a. 19 lutego 2018 – termin nadsyłania tematu i zarysu prelekcji;
b. 25 lutego 2018r. – opublikowanie listy prelegentów;
c. 30 marca 2018r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Kongresie.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących innych kwestii zachęcamy do kontaktu pod adresem [email protected]
W czasie trwania Kongresu będzie możliwość zwiedzania Obozu Koncentracyjnego Auschwitz/Birkenau. Komitet Organizacyjny i Władze uczelni zachęcają również do wzięcia udziału w programie dodatkowym.


Na skróty

Partnerzy Uczelni: