Czytelnia Multimedialna i Prasy

Biblioteka Uczelniana udostępnia 60 tytułów czasopism w prenumeracie oraz ponad 260 tytułów czasopism archiwalnych. Większość to czasopisma naukowe, w tym także obcojęzyczne. Informację o tytułach oraz posiadanym zasobie można uzyskać w katalogu czasopism.

W Czytelni Multimedialnej i Prasy udostępniono także 10 stanowisk komputerowych, w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Czytelni Multimedialnej i Prasy można przeglądać internetowe archiwum Gazety Wyborczej.

Prenumerata czasopism na 2018 rok

Atheneum Polskie Studia Politologiczne

Automatyka

Automatyka Podzespoły Aplikacje

Bezpieczeństwo narodowe

Bliżej przedszkola

Chowanna

Controlling i zarządzanie

Czasopismo Psychologiczne

Deutsch Perfekt

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Forum

Inforanek Plus : profesjonalnie o ranach dla specjalistów

Inżynieria i Utrzymanie Ruchu

IT Proffesional PL

ITWIZ Magazyn

IWD Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Koln

Język niemiecki – nauczaj lepiej

Kwartalnik pedagogiczny

Kwartalnik Policyjny

Logistyka produkcji

Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Magazyn Trenera

Medycyna po dyplomie

Medycyna praktyczna

Midrasz

Modern Englisch Teacher

National Geographic

Newsweek Polska

Niepełnosprawność i rehabilitacja

Nowy Przemysł

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Organizacja i kierowanie

Dziennik Gazeta Prawna KR

Gazeta Wyborcza KR.

Gazeta Krakowska

Personel i Zarządzanie

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo XXI wieku

Polityka

Polityka społeczna

Praca socjalna

Problemy jakości

Problemy opiekuńczo-wychowawcze

Programista

Ruch pedagogiczny

Sprawy międzynarodowe

Szkoła Specjalna

Terapia uzależnienia i współuzależnienia

The Spectator

The Teacher

Trzeci sektor

Tygodni Powszechny

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

Wychowanie fizyczne i sport

Wychowanie fizyczne i zdrowie

Zagadnienia Informacji Naukowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zdrowie publiczne

Na skróty

Partnerzy Uczelni: