Darczyńcy biblioteki

 • Pani dr Alicja Bartuś
 • Pan dr hab. Grzegorz Baziur
 • Pan Adam Bilski
 • Ks. dr Robert Bieleń
 • Pani doc. dr Ewa Bogacz-Wojtanowska
 • Pan doc. dr Robert Borkowski
 • Pan Janusz Chwierut
 • Pan dr Adam Cyra
 • Pani Magorzata Czaplińska-Wiktor
 • Pani Agnieszka Dąbrowska
 • Ks. dr Manfred Desealers
 • Pani Kamila Drabek
 • Pani Wiesława Drabek-Polek
 • Pani Krystyna Duszyk
 • Pan dr Artur Fabiś
 • Pan Radosław Folga
 • Pan Otto Führmann
 • Pani dr Alina Górniok-Naglik
 • Pan Zbigniew Grąz
 • Pan doc. dr Piotr Górski
 • Pan prof. dr hab. Bogumil Grott
 • Pan dr Olgierd Grott
 • Pani Aneta Grubka
 • Pani Małgorzata Grzybowska-Żądło
 • Pan Mirosław Iżyczek
 • Pan Witold Janczuk
 • Pan prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski
 • Pan dr Marcin Jaroszek
 • Pani Barbara Jasionek
 • Pani prof. dr hab. Sławomira Kaleta-Wojtasik
 • Pani doc. dr Alicja Kamińska
 • Pan prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
 • Państwo Barbara i Jan Kiryjczukowie
 • Pan Jacek Kizierowski
 • Pan dr Jerzy Kmiecik
 • Pani Karolina Kochman
 • Pani prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
 • Pan dr Krzysztof Koźbiał
 • Pan dr Artur Kożuch
 • Pani Marta Królikowska-Hardek
 • Pani Anna Kryska
 • Pan dr Jerzy Krzyszpień
 • Pani doc. dr Jolanta Kunińska
 • Pan prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik
 • Pan Roman Kwiatkowski
 • Państwo Barbara i Jan Lachendro
 • Pan Włodzimierz Liszka
 • Pan dr Rafał Łętocha
 • Pan Mieczysław Łoziński
 • Pani dr Jolanta Maciąg
 • Pan dr Maciej Mączyński
 • Pani dr Elwira Miter-Dąbrowska
 • Prof. dr hab. Ruta Nagucka
 • Pani Ewa Nowak
 • Pan Kamil Nowak
 • Pan dr hab. Andrzej Nowakowski
 • Pani Lucyna Nycz
 • Pan Rafał Olearczyk
 • Pani Olga Onyszkiewicz
 • Pani Magdalena Opitek
 • Pan prof. dr hab. Emil Orzechowski
 • Pani dr Agnieszka Palej
 • Pan Włodzimierz Paluch
 • Pan dr Robert Pawlusiński
 • Pani dr Ewelina Pilarczyk
 • Pan Andrzej Płonka
 • Pani Joanna Pniak
 • Pan dr hab. Leszek Preisner
 • Pan dr Karol Ptaszkowski
 • Pani dr Renata Rodak
 • Państwo Helena i Ryszard Roguccy
 • Pan dr Dymitr Romanowski
 • Pan doc. dr inż. Janusz Sasak
 • Pan prof. dr hab. Witold Stankowski
 • Pan Oskar Stefaniak
 • Pan prof. dr hab. Lucjan Suchanek
 • Pan Bartłomiej Szepielak
 • Pan Leszek Szuster
 • Pani Irena Szymańska
 • Pan Adrian Świątek
 • Państwo Teresa i Henryk Świeboccy
 • Pan Łukasz Tomczyk
 • Pan dr Dariusz Tworzydło
 • Pani dr Leokadia Wiatrowska
 • Pan Paweł Wodniak
 • Pan Jerzy Wolak
 • Pani Irena Wołodkowicz-Jekiełek
 • Pani Halina Ziółkowska-Modła
 • Pan dr Krzysztof Żarna

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Ambasada Federacji  Rosyjskiej w RP – Attache Sergey Czubin
 • Bertelsmann Stiftung
 • Biblioteka Instytutu Filologii Słowian Wschodnich UJ w Krakowie
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
 • Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie
 • Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie
 • Instytut Goethego w Bonn
 • Instytut Goethego w Krakowie
 • Instytut Historii UJ w Krakowie
 • Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu
 • Instytut Politologii UJ w Krakowie
 • Katedra Filologii Angielskiej UJ w Krakowie
 • Katedra UNESCO przy UJ w Krakowie
 • Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec – Konsul Generalny dr Thomas Gläser
 • Kultura Rosyjska Sp. z o.o. Warszawa
 • Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie
 • Oświęcimskie Centrum Kultury
 • Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe
 • Oxford University Press w Krakowie
 • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie – Filia w Oświęcimiu
 • Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
 • PW „Balabos” – Oświęcim
 • Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury – Dyrektor Sergey Skaczko
 • Rotary Club  – Oświęcim
 • Spółka BiW – Warszawa
 • StatSoft Polska Sp. z o. o.
 • Stowarzyszenie Romów w Polsce
 • Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – Agenda Zamiejscowa UMWM w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

 • ABE Marketing – Filia Kraków
 • Antykwariat „Skrypt” – Kraków
 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Księgarnia „Columbus” – Kraków
 • Księgarnia Naukowa – Kraków
 • Księgarnia PWN – Kraków
 • Philipp Reclam Jun. Verlag GmbH
 • Picart International
 • Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Redakcja miesięcznika „Książki – Magazyn Literacki”
 • Redakcja miesięcznika „Notes Wydawniczy”
 • Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Wydawnictwo Akademii Humanistycznej w Pułtusku
 • Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Wydawnictwo „Branta”
 • Wydawnictwo „Difin”
 • Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej
 • Wydawnictwo  „Prószyński i S-ka”
 • Wydawnictwo PWSZ w Chełmie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Elblągu
 • Wydawnictwo  PWSZ w Legnicy
 • Wydawnictwo  PWSZ w Lesznie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Nowym Sączu
 • Wydawnictwo  PWSZ w Płocku
 • Wydawnictwo  PWSZ w Sulechowie
 • Wydawnictwo  PWSZ w Tarnowie
 • Wydawnictwo  Sejmowe
 • Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydawnictwo „WAM” Księża Jezuici
 • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
 • Wydawnictwo  „Znak”

Na skróty

Partnerzy Uczelni: