Wirtualne zasoby na świecie

Alexandria Digital Library Project
http://www.alexandria.ucsb.edu/
jeden z projektów inicjatywy bibliotek cyfrowych, sponsorowany przez National Science Foundation – University of California Santa Barbara

American Memory
http://memory.loc.gov/ammem/index.html
projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo

ARL Digital Initiatives Database
http://www.arl.org/did/
serwis poświęcony inicjatywom związanym z tworzeniem zasobów biblioteki wirtualnej z bazą prowadzonych projektów – współpraca University of Ilinois w Chicago i Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych (ARL)

ARTCYCLOPEDIA
http://www.artcyclopedia.com/
encyklopedia malarstwa światowego, baza pełnotekstowa

Bayerische StaatsBibliothek
http://mdz.bib-bvb.de/digbib
niemiecka biblioteka internetowa; z ciekawostek: starodruki prawa kościelnego, słownik języka niemieckiego wydany w Wiedniu w 1811 roku, dokumenty ze zbiorów niemieckich królów, historyczny atlas miasta Bayer, protokoły Reichstagu z lat 1867-1895 oraz zbiór ilustracji do znajdujących się w bibliotece książek

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL)
http://www.bdsl-online.de/bdsldb/templates/template.xml?vid={DB5600B4-7171-41BB-A334-2AEA48A9DD31}&contenttype=text/html&Skript=home
bibliograficzna baza danych z zakresu germanistyki i literatury niemieckiej

Bibliotheca Augustana
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych

Biblioteka Europejska
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek; możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
http://www2.bsz-bw.de/cms/digibib/portale/
m.in. kolekcja starodruków, skany rękopisów, wiele fotografii i ilustracji, historyczne mapy Paryża z XVIII i XIX wieku

Combined Membership List (CML)
http://www.ams.org/cml
matematycy amerykańscy, baza teleadresowa

Deutsche Nationalbibliografie
http://www.d-nb.de/service/zd/zs_dienste.htm?fileName=DDB/searchForm.html
bibliografia narodowa niemiecka i inne bazy bibliograficzne niemieckich landów

Digital Libraries: Resources and Projects
http://archive.ifla.org/II/diglib.htm
zasoby i projekty dotyczące biblioteki cyfrowej prowadzone na stronie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA)

DML: Digital Mathematics Library
http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~rehmann/DML/
pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

Euromonitor International
http://euromonitor.com
badania rynku, analizy demograficzne

European Patent Office (EPO)
http://www.epo.org/
patenty, baza informacyjna

Free Books 4 Doctors
http://www.freebooks4doctors.com/fb/INDEX.HTM
książki medyczne, baza pełnotekstowa

International Children’s Digital Library
http://www.icdlbooks.org
książki dla dzieci; publikacje w różnych językach, posegregowane według kategorii

MATH
http://vls.icm.edu.pl/ZMATH/zmath/en/
nauki matematyczne, baza bibliograficzno-abstraktowa

MedicalStudent.com
http://www.medicalstudent.com/
medycyna, baza bibliograficzno-abstraktowa i pełnotekstowa

MedlinePlus
http://medlineplus.gov/
medycyna, baza pełnotekstowa

National Digital Library Program Library of Congress
http://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html
program Biblioteki Kongresu USA; cyfrowa reprodukcja źródeł historycznych Stanów Zjednoczonych – muzyki grup etnicznych, nagrań dźwiękowych, map, filmów, fotografii

NYPL Digital Library Collections
http://www.nypl.org/collections
cyfrowa kolekcja zbiorów Biblioteki Publicznej w Nowym Jorku; manuskrypty, zdjęcia, teksty

PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed
nauki biomedyczne, baza bibliograficzno-abstraktowa

The Merck Manual of Medical Information
http://www.merck.com/mmhe/index.html
medycyna, baza pełnotekstowa

UNWTO Facts and Figures
http://unwto.org./facts/menu.html
turystyka międzynarodowa – dane statystyczne

Na skróty

Partnerzy Uczelni: